Công Ty Cổ Phần Ngũ Sắc

Chân Đế Cột

Chân Đế Cột

Thông số kỹ thuật:

  • Hình tròn với đường kính trong 225
  • Đường kính ngoài 300
  • H700