Công Ty Cổ Phần Ngũ Sắc

Chân Đế Lục Giác 01

Chân Đế Lục Giác 01

Thông số kỹ thuật:

  • Hình lục giác
  • ɸ250x ɸ185
  • H450