Công Ty Cổ Phần Ngũ Sắc

Chân Đế Lục Giác 02

Chân Đế Lục Giác 02

Thông số kỹ thuật:

  • Hình lục giác ɸ275x ɸ200
  • H610