Công Ty Cổ Phần Ngũ Sắc

Chân Đế Lục Giác 03

Chân Đế Lục Giác 03

Thông số kỹ thuật:

  • Hình lục giác ɸ310x ɸ270x ɸ220
  • H630