Công Ty Cổ Phần Ngũ Sắc

Chân Đế Tròn

Chân Đế Tròn

Thông số kỹ thuật:

  • Đế hình tròn
  • ɸ300x ɸ195
  • Lỗ 4 ɸ16
  • H1000