Công Ty Cổ Phần Ngũ Sắc

Đèn Dầu Led Treo Trần

Đèn Dầu Led Treo Trần

Thông số kỹ thuật:

TD-90/1 TD-90/3
L150 x H250
Màu đen Màu đen
Màu vàng Màu vàng
TD-91/1 TD-91/3
L190 x H300
Màu đen Màu đen
Màu vàng Màu vàng