Công Ty Cổ Phần Ngũ Sắc

Chụp Đèn

Chụp Đèn

Thông số kỹ thuật:

  • CHỤP
  • ɸ76