Công Ty Cổ Phần Ngũ Sắc

Đầu Ngọn Đèn 2+4

Đầu Ngọn Đèn 2+4

Thông số kỹ thuật:

  • ĐẦU NGỌN 2+4
  • H450