Công Ty Cổ Phần Ngũ Sắc

Đầu Ngọn Đèn 3

Đầu Ngọn Đèn 3

Thông số kỹ thuật:

  • ĐẦU NGỌN 3
  • H450